*มรณานุสติ*

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
 
*มรณานุสติ*
 
 

 
การทำบ่อยๆ จะทำให้เราชำนาญ จะเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลก

 
การคิดเรื่องความตาย เป็นเรื่องปกติของนักสร้างบารมี ของบัณฑิต ของนักปราชญ์ ใครจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่ ก็ต้องตายทั้งนั้น แต่คนที่คิด จะทำให้ชีวิตไม่ประมาท

 
เมื่อคิดว่าเราจะต้องตาย จะได้คิดสร้างความดีไว้ให้มากๆ ความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ สะสมความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเราคิดว่าเราต้องตาย และคิดว่าถ้าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะเตรียมตัวของเราไปสู่ปรโลกอย่างไร

 
เราจะต้องจับหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ ให้ทำจิตให้สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติก็เป็นที่ไป

 
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นคุณงามความดี จะได้สะสมเอาไว้  วันต่อวัน ทำไปวันหนึ่งก็เพื่อใช้ไปวันหนึ่ง เพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะมีเราอยู่หรือเปล่า แต่วันนี้ และวินาทีนี้ เรายังมีชีวิตอยู่ และเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริง

 
เพราะฉะนั้นให้คิดว่า ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะตั้งใจอย่างไรให้เป็นบุญเป็นกุศล
 
 
 

*ตะวันธรรม*
 
 
 
 Total Execution Time: 0.00116868019104 Mins