มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 25 อตฺถจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 

 

มรดกธรรม 69 กัณฑ์ ตอน 25

อตฺถจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์

 

 

       อตฺถจริยา จ ยา อิธ ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันในโลกนี้ มีพวกเท่าไรประพฤติให้เป็น ประโยชน์แก่กันและกันเท่านั้น อย่าเอาแต่ความสุขส่วนตัวผู้เดียว ให้ความสุขเสมอทั่วหน้ากัน...

 

ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันน่ะประพฤติอย่างไร ?  มีลูกต้องแก้ไข ให้ลูกเป็นปริญญา...

สมมุติว่ามีลูก 10 คน หญิง 5 คน ชาย 5 คน เป็นปริญญาหมดทุกคน มีการงานชั้นสูงทั้งนั้น

 

พ่อแม่สองคนจะได้รับความสุขแค่ไหน ไม่ต้องมากหรอก ลูกกตัญญูคนเดียว เท่านั้นแหละ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เป็นสุข เหมือนเทวดาได้ เป็นปริญญาขึ้นแล้วน่ะ เลี้ยงได้อย่างดิบอย่างดีทีเดียว ...

 

คนใกล้เคียงเข้ามา วงศาคณาญาติ ก็ประพฤติเช่นนั้นให้เป็นประโยชน์เช่นนั้น ให้เลี้ยงตัวของตัวได้ แก้ไขให้เลี้ยงตัว ของตัวได้เหมือนเด็กเล็กเลี้ยงตัวของ ตัวเองไม่ได้ แก้ไขให้เลี้ยงตัวของตัวได้...

 

ไม่ต้องพึ่งใครทีเดียว แก้ไขให้ฉลาดออกไปอย่างนั้น ... 

 

ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่บ้านใกล้เรือน
เคียงกัน มีวิชาความรู้ ให้ความสุขแก่มนุษย์เพื่อนบ้านด้วยกัน เขาจะรุ่งเรืองเจริญได้อย่างไร แก้ไขอย่างนั้น ...


ลักษณะที่ประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันนี่แหละเป็นประโยชน์นักทางพุทธศาสนาต้องการนัก ภิกษุบวชก่อน ประพฤติตัวให้เป็นตำรับตำราต่อภิกษุบวชหลัง เป็นลำดับไป

 

 

พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี 
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
:โปรแกรมรวมธรรม มรดกธรรม 69 กัณฑ์
:กัณฑ์ 6 หน้า 14-15

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0014096021652222 Mins