เราเกิดมาแต่ละชาติ เราไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลย

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
เราเกิดมาแต่ละชาติ เราไม่ได้นำอะไรติดตัวมาเลย
 
.....มีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่ติดตัวเรามา ใครสั่งสมบุญเอาไว้มาก บุญนั้นก็จะกลั่นกลายมาเป็นสมบัติรอคอย ให้เรามีใช้จ่ายอย่างสะดวกสบาย มีรูปกายที่แข็งแรงไม่พิกลพิการ ไม่เจ็บป่วยไข้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูอาจารย์ได้อย่างง่ายดาย  แต่บางคนสั่งสมบุญเอาไว้น้อย  แถมยังขัดขวางการทำความดีของคนอื่น   อีกทั้งทำบาปอกุศลเอาไว้มาก  เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องยากจน แสนเข็ญ แม้แต่จะหาเสื้อผ้าสวมใส่ยังไม่มี  ชีวิตที่เกิดมาดูเหมือนจะมารับใช้กรรมอย่างเดียว ครั้นเป็นอย่าง นี้โอกาสที่จะสั่งสมบุญก็มีน้อยลง เส้นทางไปสู่สวรรค์ก็หาไม่เจอ   แล้วโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อแสวงหา พระนิพพานไม่ต้องพูดถึง

.....ส่วนพวกเราทั้งหลายได้โอกาสดีๆมาแล้ว อย่าประมาท ให้รีบขวนขวายสั่งสมบุญให้ตนเองให้มาก ยิ่งๆขึ้นไป ก่อนที่โอกาสทองของชีวิตจะผ่านเลยไป แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังกัน

ธรรมะเพื่อประชาชน
 
 Total Execution Time: 0.0052016337712606 Mins