ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๑๒

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2549

 

         พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่เช้าได้มีประชาชนในพื้นที่ทยอยมาร่วมงานกันอย่างไม่ขาดสาย

โดยพิธีตักบาตรเริ่มในเวลา ๐๘.๐๐น. โดยได้รับเกียรติจาก นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และนายณฐพลฒ์ วิเชียรเพริศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานต่อประธาน จากนั้นประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาไทย/บาลี

หลังจากนั้นพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่สาธุชนที่มาร่วมงาน จากนั้นคณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร สาธุชนร่วมกันตักบาตรด้วยความปีติเบิกบาน

          เมื่อเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้าก็เข้าสู่รายการเสวนาธรรม โดยผู้ที่เข้าร่วมเสวนาธรรมในครั้งนี้ได้แก่ สามเณรฐาปนาวุฒิ คงช่วย สามเณรจากวัดพระธรรมกาย พลอากาศเอก วีระวุธ ลวเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และกัลยาณมิตรวัฒนา จันทรากุลศิริ ซึ่งสามเณรฐาปนาวุฒิ คงช่วย ได้กล่าวว่า “อยากให้ชาวพุทธในภาคใต้ มาร่วมกันทำบุญที่วัดกันให้มาก ๆ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาให้คงอยู่ต่อไป”

หลังจากเสร็จรายการเสวนาธรรมแล้ว ได้มีกิจกรรมพิเศษ ส่งกำลังใจถึงคุณครู จูหลิน โดยการหลับตาทำสมาธิ อธิษฐานจิตส่งผลบุญช่วยดลบันดาลให้ครูจูหลิน ปงกันมูล ครูโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย รอดพ้นขีดอันตราย

จากนั้นเมื่อถึงเวลา ๑๐.๑๐ น. เข้าสู่พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ โดยมีผู้แทนสาธุชนจำนวน ๑๘ ท่านร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ และเข้าสู่พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๒๖๖ วัด โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการ ต่อด้วยการเปิดวิดีโอประมวลภาพการทำบุญถวายสังฆทานที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

หลังจากเสร็จพิธีถวายสังฆทานแล้ว ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน เสร็จพิธีในเวลา ๑๒.๐๐ น.

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสอบถามผู้ที่มาร่วมมางาน ได้กล่าวว่า รู้สึกประทับใจกับการจัดงานในครั้งนี้ เพราะได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งเขาก็ได้หวาดผวากับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น และอยากให้มีการจัดงานต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะคลี่คลายลง

เบญจมาศ...

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.11095658540726 Mins