สังฆทาน 266 วัด

วันที่ 25 ธค. พ.ศ.2550


      

งานบุญพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี งานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 แล้ว ซึ่งในครั้งนี้พระเดชพระคุณพระครูสิริพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดบางขัน จังหวัดปทุมธานี เดินทางไปเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรด้วย

 

โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณดำรง ชัยวนนท์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นประธานสงฆ์ คือพระครูอุดมธรรมาธร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พรและแปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งสร้างความปลื้มปิติใจให้กับทุกคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภาคสายเป็นรายการถวายความรู้ ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานในการจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระครูธรรมธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ถวายความรู้เรื่องการปลูกฝังศีลธรรม โดยผ่านการสอบ World - PECต่อจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ โดยมีพันตำรวจเอกสมจิตร นาสมยนต์ จุดเทียนธูปหน้ารูปผู้วายชนม์ พระสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพ 10 ท่าน ทอดผ้าบังสุกุล และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจถึงพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้

จากนั้นกัลยาณมิตรชมนาด จันทรประดิษฐ์ กล่าวคำก่อนถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน กัลยาณมิตรพศวีร์ อนันต์ฐานิต และกัลยาณมิตรจิระศักดิ์ จิววังกานนท์ กล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน และกัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวคำอธิษฐานจิต ผู้แทนคณะสงฆ์จากส่วนกลาง คณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย 4 แด่คณะสงฆ์ 266 วัด

ต่อมา รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ กัลยาณมิตรปาริชาติ ลิ่มกังวาฬมงคล เป็นตัวแทนนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน เสร็จแล้วพลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเสื้อนิรภัยแก่ทหารตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกัลยาณมิตร บุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยพระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า ครูเป็นบุคลากรสำคัญเป็นอย่างมาก เราจะขาดครูไม่ได้ ครูคือความหวังของเยาวชนทุกคนและเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก และได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาร่วมกองทุนหนุนแรงใจ ช่วยครูใต้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ต่อด้วยคณะสงฆ์ให้พร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาคมรักความดีปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีดำรงแก๊ส สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ถึงแม้ว่าความสงบสุขยังไม่กลับคืนมา แต่สำหรับผู้ใจบุญทั่วโลกทุกคน จะร่วมกันเป็นกำลังใจ สนับสนุนให้พุทธบุตรผู้หยัดสู้ทุกท่าน ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังใจให้ชาวไทยพุทธในพื้นที่อย่างไม่ย่อท้อ เชื่อมั่นว่าความสงบร่มเย็นจะกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โดยเร็ววัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032334486643473 Mins