สมาธิ

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

 

สมาธิ

 

 

          สมาธิ เป็นคำนาม คำเรียก ที่หมายถึงอาการและพฤติกรรมของความมีสติ มีความสงบภายใน
องค์ประกอบของความ บายสามารถฝึกฝนและปฏิบัติได้ทุกคน ทุกเวลาสมาธิ เป็นตัวเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติสามารถน้อมธรรมะในระดับต่างๆ เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้เป็นลำดับๆไป โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางอารมณ์ให้สงบสบายคล้ายเราคือจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งรอบตัวฝึกวางใจ วางความรู้สึกลงไป ณ จุดศูนย์กลางกายของตนอย่างสบายๆ ด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆ องสามครั้ง เพื่อสัมผัสจุดวกกลับของลมหายใจ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางกายของตน อันเป็นจุดที่รวมของสติสัมปชัญญะทั้งมวลของใจ และเป็นที่ตั้งของใจ หมั่นนึก หมั่นตรึก หมั่นทำความรู้สึกถึงจุดศูนย์กลางกายบ่อยๆ จนกลายเป็นเคยชินสมาธิ เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการดำเนินและดำรงชีวิต โดยเฉพาะเพศที่ยังอยู่ในวิสัยของการครองเรือน เพราะสมาธิจะเป็นสิ่งที่เข้าไปเพิ่ม มรรถนะของใจ ของความตั้งใจ พลังใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความงดงามแห่งจิตใจ ให้กับดวงใจ หรือจิตสำนึกภายในของแต่ละบุคคล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.001142684618632 Mins