ประโยชน์ของสมาธิที่มีต่อผู้ครองเรือน

วันที่ 31 พค. พ.ศ.2557

 

ประโยชน์ของสมาธิที่มีต่อผู้ครองเรือน


          1. เป็นอิสรภาพภายในที่แท้จริง คือสามารถละความรู้สึกจากความสับสนวุ่นวายภายนอกเข้าสู่
ภายในได้ในทุกสภาพแวดล้อม อย่างง่ายๆ ดูสบายๆไม่เครียดเกร็ การกระทำเช่นนี้ทำให้สามารถ"พัก"หรือ "หย่อนคลายใจ" ได้เป็นจังหวะๆ ไป แม้ไม่ได้หลับตา จึงทำให้สามารถทำงานได้มากกว่า ทนได้มากกว่าและเครียดน้อยกว่า


          2.สามารถแยกแยะและมองเห็นความแตกต่างระหว่างหน้าที่กับ ความรู้สึกยึดติดได้เป็นอย่างดีในเรื่อง "ของเขา" "ของเรา"


          3. ใจเย็นกว่า เผชิญสถานการณ์บีบคั้นได้มากกว่าสามารถปรับอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติได้นานกว่า หรือคืนสู่ความเป็นปกติได้เร็วกว่า


          4.สามารถเตือนตนได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความน้อยเนื้อต่ำใจ ลดระดับความอิจฉาริษยา และความเคียดแค้นพยาบาทลงได้เรื่อยๆ หากการปฏิบัติสมาธิยังคงกระทำอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงขั้นสามารถปรับจากความก้าวร้าวสู่ความนุ่มนวล อ่อนโยนได้

               5.สามารถรับฟังความคิดเห็นติชมของคนอื่นได้เสมอ และสามารถนำส่วนดีส่วนเหมาะสมมาปรับใช้เป็นคนยอมรับผิด คือ ผิดได้ พร้อมแก้ไขเสมอ


              6. มีความฉับไวและเฉียบคมในเรื่องของการงาน การตัดสินใจ มุมมองริเริ่มสร้างสรรค์ที่พัฒนาดีกว่าเดิมเรื่อยไป


              7. มีความเข้าใจในเรื่องของวัฏสงสารและวงจรชีวิตที่ อดคล้องกับการกระทำ จึงทำให้เป็นคน
ไม่ประมาท มีความเข้าใจในความเป็นไปรอบข้างอย่างตั้งมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม และคุณงามความดี


              8. เมื่อรู้จักหน้าที่ จึงเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงอน ไม่เกี่ยงงาน ไม่ก้าวก่าย และไม่เบื่อหน่ายในการสร้างความดี ทำความดี


              9. มักมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมเหมือนๆ กัน ทั้งนี้เพราะไม่เครียดและเข้าใจในเรื่องของการฟูมฟักใจ


            10.สมาธิที่ทำอย่างสม่ำเสมอ อย่างสุนทรีย์ มักส่งผลให้อารมณ์ดี มีความ สดชื่น สดใสกระชุ่ม
กระชวย แก่ช้า น่าเข้าใกล้ และเป็นที่รักของคนรอบข้างสมาธิ จำเป็นมากสำหรับชีวิตครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดา เป็นพ่อบ้าน หรือแม่บ้าน ทั้งนี้เพราะต่างเป็นคนใกล้ชิดซึ่งกันและกัน จึงต่างเป็นผู้ส่งทอดและเป็นผู้รองรับอารมณ์ซึ่งกันและกันในทุก รูปแบบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาพักผ่อน ในเวลาที่ต่างคนต่างต้องการความรัก ความเข้าใจและความสบายภายใต้หลังคาเรือนเดียวกัน ภายในเวลาเดียวกัน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 
 
 

 

 Total Execution Time: 0.001866352558136 Mins