การฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

วันที่ 29 พค. พ.ศ.2557

 

การฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย


            พระพุทธศาสนาที่พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านค้นพบวิธีการปฏิบัติ และนำมาสอนจนสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าสิ่งที่พระมงคลเทพมุนี(หรือที่ผู้คนนิยมกล่าวถึงท่านติดปากว่า "หลวงปู่วัดปากน้ำ") นำมาสอนนั้น แม้จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติแต่ก็มีปรากฏสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น คำว่า "ธรรมกาย" และ วิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายก็สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป

 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011354486147563 Mins