อดีต อนาคต

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2557

 
อดีต อนาคต

.....ทุกชีวิต เกิดมา ล้วนแต่ มีกรรมเป็นของตน หากจะดูว่า ชาติที่แล้วมา เป็นเช่นไร ก็ให้สังเกตุดูว่า ปัจจุบัน บุคคลนั้น เป็นอย่างไร

.....เพราะ นั่นคือ กระจกเงา ที่สามารถ ทำให้มองเห็นอดีต ของบุคคลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ผลในปัจจุบัน ย่อมขึ้นอยู่กับ การประกอบ เหตุผลในอดีต ภาพที่เราทำวันนี้ คือ อดีตของวันพรุ่งนี้ และ ภาพที่เราทำ ในชาตินี้ คือ อดีตของชาติหน้า

.....เราเป็น ผู้ลิขิต ภาพในอนาคต ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมี ภาพดีๆ ไว้ในใจ ให้ภาพ แห่งการสร้างบารมี ติดอยู่ ในใจของเรา ไปทุกภพทุกชาติ กระทั่งถึง ที่สุดแห่งธรรม.

(ธรรมะเพื่อประชาชน)
 
 Total Execution Time: 0.0012037674585978 Mins