สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2557

 

 

สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก


     

    2)สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก ทำไมสัตวโลกจึงแตกต่างกัน กรรมนั่นเองที่ทำให้สัตวโลกแตกต่างกัน ดังพุทธภาษิตที่ยกมากล่าวในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วว่า "กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้" นั่นคือ กรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีต ไม่ว่าดีหรือชั่ว ไม่ว่าอดีตช่วงไกล คืออดีตชาติจนกระทั่งมาปฏิสนธิในครรภ์มารดา หรืออดีตช่วงใกล้ คือตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้จัดการปรุงแต่งให้เราเป็นดังเช่นตัวเราในวันนี้ ดังนั้นอย่าได้หลงเข้าใจผิดว่าความแตกต่างขอสัตวโลก เป็นเรื่องของความบังเอิญหรือ "ดวง" หรือเรื่องที่จะมีผู้วิเศษบันดาลให้เป็นไป หรือมีผู้ร้ายมากลั่นแกล้งให้เกิดขึ้นได้แท้ที่จริงแต่ละคนมีกรรมเป็นของตน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0024033029874166 Mins