เครือข่ายมีเฉพาะบ้านกับโรงเรียน

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

         

 

เครือข่ายมีเฉพาะบ้านกับโรงเรียน

 

           กรณีแรก ถ้าเครือข่ายมีเฉพาะบ้านกับโรงเรียนเพียง 2 สถาบัน ย่อมหมายความว่าผู้คนในสังคมได้รับการศึกษาทางโลกเป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาทางธรรมเป็นส่วนน้อย หรืออาจไม่มีเลย ผู้ที่มีการศึกษาทางโลกสูงอาจเป็นคนเก่งมาก เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานระดับชาติระดับโลก เป็นทนายความที่มีชื่อเสียง เป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลสูง เนื่องจากมีหัวคะแนนมาก และมีวิธีหาเงินเก่ง แต่คนเก่งเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าตน หรือคนเราเกิดมาทำไม ไม่รู้หรือไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องนรกสวรรค์โดย สรุปก็คือบุคคลที่แม้จะมีความรู้ทางโลกสูงส่งเพียงใดก็ตาม ถ้าขาดความรู้ทางธรรมเสียแล้วเขาก็จะไม่มีหิริ โอตตัปปะ เขาจึงพร้อมที่จะทำกรรมชั่วได้ทุกรูปแบบเมื่อมีโอกาสดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอเช่นนักการเมือง หรือข้าราชการที่เป็นนักคอรัปชั่น แพทย์ที่ใช้ความรู้ด้านวิชาชีพเป็นฆาตกร ครูอาจารย์ที่ข่มขืนกระทำชำเราลูกศิษย์ตัวเล็กๆ หรือถ้าจะมองไปยังสังคมโลก ก็จะได้เห็นนักปกครองในประเทศมหาอำนาจมากมาย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจร ด้วยการทำสงคราม เพื่อยื้อแย่งทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศเล็กประเทศน้อยบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ก็เพราะเขามีความเห็นเป็น มิจฉาทิฏฐิ จัดเป็นบุคคลประเภทตาเดียว เป็นบุคคลที่ไร้ หิริโอตตัปปะ เหล่านี้คือ โทษภัยที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนสังคม ที่เครือข่ายมีเพียง 2 สถาบัน คือ บ้านกับโรงเรียน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077518224716187 Mins