มารดามีพระคุณต่อบุตรหรือไม่

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2557

 

มารดามีพระคุณต่อบุตรหรือไม่

 

 


           คนเราโดยทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ได้รับการอบรมในด้านศีลธรรมมาเป็นอย่างดี ย่อม เห็นว่ามารดามีพระคุณต่อบุตรเป็นอย่างมาก หรือเห็นว่ามารดาของตนมีพระคุณต่อตนเป็นอย่างมากนั่นเองแต่ถ้าถามว่ามารดามีพระคุณต่อบุตรอย่างไร


           ผู้คนส่วนมากก็จะกล่าวพรรณนาถึงพระคุณของมารดาในฐานะที่ต้องลำบากอุ้มครรภ์มาเป็น
 เวลาถึง 9 เดือน หรือ 10 เดือน ขณะที่คลอดบุตรก็ต้องประสบกับความเจ็บปวดรวดร้าวสุดชีวิต ครั้น
 เมื่อบุตรถือกำเนิดมาแล้ว มารดาก็ต้องประคบประหงมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี เมื่อเจริญเติบโตขึ้น มารดาก็จะต้องใช้จ่ายเงินทองเป็นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของบุตร เมื่อบุตรจบการศึกษา มีการงานทำเป็นหลักแหล่งแล้ว ถ้าจะแต่งงานมีครอบครัว มารดาก็จะต้องมอบมรดกให้อีก ผู้คนร้อยทั้งร้อยก็มักจะพรรณนาพระคุณของมารดาในทำนองนี้

 

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 Total Execution Time: 0.0012856642405192 Mins