ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง คือ

 

 

         1) ญาติพลี หมายถึงสงเคราะห์ญาติ


         2) อติถิพลี หมายถึง ใช้ทรัพย์สำหรับต้อนรับแขก


         3) ปุพพเปตพลี หมายถึง ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย


         4) ราชพลี หมายถึง ถวายเป็นของหลวง เช่นการเสียภาษีอากร เป็นต้น


         5) เทวตาพลี หมายถึง ทำบุญอุทิศให้เทวดา เพื่อเทวดาจะได้ลงคุ้มครองรักษา

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก