การพึ่งพากันระหว่างเครือข่ายกัลยาณมิตร

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

การพึ่งพากันระหว่างเครือข่ายกัลยาณมิตร

 


เครือข่ายกัลยาณมิตรมีการพึ่งพากันอย่างไร

 
           เครือข่ายกัลยาณมิตรมีการพึ่งพากันเฉกเช่นอุปกรณ์ "สามขา" แต่ละขาต่างมีแรงพยุงซึ่งกันและกันให้ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นดิน (โดยไม่ต้องขุดหลุม) ได้อย่างมั่นคง ไม่ล้มครืนลงมา อีกทั้งสามารถรองรับน้ำหนักที่วางอยู่เบื้องบนอุปกรณ์สามขานั้นได้นานเท่านานฉันใด เครือข่าย กัลยาณมิตร 3 สถาบันดังกล่าวก็ฉันนั้น กล่าวคือ แต่ละสถาบัน จะมีศักยภาพพยุงและประคับประคองส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้ทั้งแต่ละ สถาบันและเครือข่ายสามารถธำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญด้านสังคมอันเป็นส่วนส่งเสริม ความมั่นคงและการพันาประเทศชาติ ดังที่บรรพบุรุษไทยได้เคยกระทำในแต่ละยุคแต่ละสมัยตลอดมา


         อุปกรณ์สามขานี้ ถ้าแต่ละขาแยกกันอยู่อย่างเอกเทศ ย่อมต้องถูกวางนอนไปตามแนวราบ เพราะไม่สามารถตั้งขึ้นได้ ใครจะเดินข้ามไปข้ามมาย่อมทำได้ ข้อนี้ท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจดี ยิ่งกว่านั้นในไม่ช้า ขาเหล่านั้นก็อาจจะกระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆ กลายเป็นเศษเหล็กหรือเศษไม้ที่ไร้ค่าไป หรือแม้อุปกรณ์สามขานี้ เหลือเพียงแค่สองขา จะด้วยเหตุผลอย่างใดก็ตาม อุปกรณ์สองขานั้นจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้ดังเดิมเครือข่ายกัลยาณมิตรก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะร่วมเป็นเครือข่ายกันเพียงแค่ 2 สถาบัน แม้จะมีใครพยายามทุ่มเทใจปลุกปล้ำกันสุดแรงเกิด ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ นักศึกษาจะทราบว่าทำไม ถ้าได้พิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010848367214203 Mins