เรื่องที่ 1 กล่าวถ้อยคำถูกใจได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

 

เรื่องที่ 1 กล่าวถ้อยคำถูกใจได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

 

           ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องแก่พระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งใน
สมัยก่อนพุทธกาล1 ว่า วันหนึ่ง บุตรเศรษฐีพร้อมด้วยเพื่อนชายอีก 3 คน ซึ่งล้วนเป็นบุตรเศรษฐีเหมือนกันได้พากันออกไปเที่ยวนอกเมืองพาราณสี ขณะที่ยืนอยู่ตรงทางแยก เพื่อนคนหนึ่งมองเห็นพรานเนื้อบรรทุกเนื้อที่หามาได้จากป่าเต็มยานคันน้อย เพื่อนำมาขาย 

 

            เพื่อนคนนั้นจึงเดินเข้าไปขอเนื้อจากนายพราน โดยกล่าวกับนายพรานว่า "เอ้ยพราน ให้เนื้อแก่ข้าบางสิ"นายพรานจึงตอบว่า "วาจาของท่านหยาบคายจริงหนอ ท่านขอเนื้อ วาจาของท่านเช่นกับพังผืดเราจะให้พังผืดแก่ท่าน"

 

           เมื่อเพื่อนคนที่ 1 ได้เนื้อกลับมา เพื่อนอีกคนหนึ่งจึงเข้าไปขอบ้าง โดยกล่าวกับนายพรานว่า
"พี่ชาย ฉันขอเนื้อบ้างได้ไหม" นายพรานจึงตอบว่า "คำว่าพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว เป็นเช่นกับอวัยวะอันเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ ที่เขาพูดกันอยู่ในโลก คำพูดของท่านเป็นเช่นกับอวัยวะ นี่เพื่อนเราจะให้เนื้อล้วนๆ แก่ท่าน 1 ชิ้น"

 

           เมื่อเพื่อนคนที่ 2 ได้เนื้อกลับมา เพื่อนอีกคนหนึ่งจึงเข้าไปขอบ้าง โดยพูดกับนายพรานว่า
"พ่อพราน ขอเนื้อให้ฉันบ้างซิ"นายพรานจึงตอบว่า "เมื่อลูกเรียกว่าพ่อ ใจพ่อก็หวั่นไหว คำพูดของท่านเช่นกันกับเนื้อหัวใจนี่เพื่อน เราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน"

 

          เมื่อเพื่อนคนที่ 3 ได้เนื้อกลับมา บุตรเศรษฐีจึงเข้าไปขอบ้าง โดยพูดกับนายพรานว่า " สหาย
ขอเนื้อให้ฉันบ้างได้ไหม"นายพรานจึงตอบว่า "ในบ้านของผู้ใดไม่มีเพื่อน บ้านของผู้นั้นก็เหมือนกับป่า คำพูดของท่านเป็นเช่นกับสมบัติทั้งมวล นี่เพื่อน เราจะให้เนื้อทั้งหมดแก่ท่าน"

 

           ครั้นแล้ว นายพรานก็ขับยานน้อยคันนั้นไปสู่บ้านบุตรเศรษฐี แล้วขนเนื้อทั้งหมดลงไปมอบให้
ฝ่ายบุตรเศรษฐีมีความซาบซึ้งในน้ำใจของนายพรานเป็นอย่างยิ่ง จึงบอกให้นายพราน ไปพาบุตรกับ
ภรรยาของเขา ไปอยู่ที่บ้านของบุตรเศรษฐี โดยไม่ต้องไปเป็นพรานล่าเนื้ออีกต่อไปเมื่อตรัสแสดงจบลงแล้ว พระบรมศาสดาจึงทรงประชุมชาดกว่า นายพรานในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนบุตรเศรษฐีผู้ได้เนื้อทั้งหมดได้เป็นเราตถาคต

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042193174362183 Mins