โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6 ประการ

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2557

 

 

โทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6 ประการ

 


           คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน อันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีโทษ6 ประการนี้ คือ


           1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร


           2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป


           3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น


           4. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาล ก็เชื่อถือไม่ได้


           5. ถูกมิตรอำมาตย์ ดูหมิ่น


           มิตรอำมาตย์ แยกอธิบายได้ดังนี้ มิตร ในที่นี้หมายถึง คนที่สามารถใช้สอยสิ่งของในบ้านเรือนของกันและกันได้ อำมาตย์ในที่นี้หมายถึง เพื่อนร่วมงาน


           6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนัน ไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้


             คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน อันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ 6 ประการนี้แล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.00128546555837 Mins