เข้าพรรษาเวียนมาอีกครา

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2557

 
 
 
 
    เข้าพรรษาเวียนมาอีกครา เป็นฤดูแห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง พรรษาเป็นฤดูที่เหมาะสม ดิน อากาศ ฟ้า ราวกับจะเป็นใจ สายฝนโปรยปราย ฉ่ำเย็นสบายอุรา แมกไม้เขียวขจี ข้าวกล้า ก็เติบใหญ่ พืชพันธุ์ธัญญาหารทุกแห่งหน งอกงามสะพรั่ง ราวกับจะร้องเชิญชวน ให้ธรรมชาติภายในของเรา เจริญงอกงามไปด้วยกัน  พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามเพราะฝนฉันใด จิตใจก็งอกงาม เพราะบุญฉันนั้น ฤดูฝนสำหรับชาวพุทธจึงมิใช่แค่ฤดูกาล สำหรับการเพราะปลูก พืชผลเท่านั้น หากยังหมายถึงฤดูแห่งการเพาะบ่ม ศีลธรรม คุณความดีให้เจริญงอกงามในจิตใจไปพร้อมกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอน ให้พระภิกษุใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษาปรารภความเพียรด้วยการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ส่วนพระภิกษุผู้บรรลุธรรมแล้ว จะคอยทำหน้าที่แสดงธรรม สงเคราะห์แก่พุทธบริษัททั้งหลาย ฤดูเข้าพรรษาชาวพุทธเราจะถือเอาโอกาสนี้ละเลิกสิ่งไม่ดีทั้งหลาย และตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่  ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ...
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010497832298279 Mins