วันครูรำลึกถึงคุณครู

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2558

 

 

วันครูรำลึกถึงคุณครู
ฟังเพลงวันครูซึ้งๆ

 

แม่พิมพ์ของชาติ  
วงจันทร์ ไพโรจน์ www.youtube.com/watch?v=4qSAoIHTk4g

 

แม่พิมพ์ของชาติ 
 อรวี สัจจานนท์
www.youtube.com/watch?v=cI6jgHqkrP0

 

เพลงพระคุณที่สาม 
ปนะสานเสียง
www.youtube.com/watch?v=d2sYbe7J0ow

 

ครูในดวงใจ อรวี เนื้อร้อง
www.youtube.com/watch?v=mkpvtwaAf8E


 ครูในดวงใจ อรวี สัจจานนท์
www.youtube.com/watch?v=k42QWi9EgBw

 

รางวัลของครู
www.youtube.com/watch?v=KMGSIj2CFJ8
 ปาน ธนพร.

 

คนเก่งคนดี
www.youtube.com/watch?v=UGtD7UsAhBk
 : ศันสนีย์ นาคพงษ์ 

 

ปาเจราบูชาครู - YouTube
www.youtube.com/watch?v=6mKo7DZgm1k

 

ครูกระดาษทราย
www.youtube.com/watch?v=mYXD1iVLdns
ใหม่ เจริญปุระ

 

 

 Total Execution Time: 0.00098506609598796 Mins