ข้อควรปฏิบัติในการปรับร่างกาย

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2557

 

ข้อควรปฏิบัติในการปรับร่างกาย

 

 

1. วิธีการผ่อนคลายร่างกาย

 

          การผ่อนคลายให้เริ่มจากศีรษะไปจนกระทั่งถึงปลายเท้า แล้วค่อยๆ ทำย้อนกลับขึ้นมา เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและเป็นการปรับ ภาพใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว


          นอกเหนือจากการทำความรู้สึกให้ทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายแล้ว พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังแนะนำให้ทำความรู้สึกว่า ในขณะที่ผ่อนคลายร่างกายนั้น ให้นึกว่าอวัยวะแต่ละส่วนนั้นสจะเป็นการทำให้ใจของเราสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสไปด้วย ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้


         "เริ่มผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและศีรษะ เราเริ่มต้นจากที่คาง แก้มทั้งสอง ริมฝีปากทั้งล่างและบน ให้ผ่อนคลาย และให้ใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อบริเวณจมูก


        เปลือกตาทั้งสอง หน้าผาก ให้ผ่อนคลาย และใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆกล้ามเนื้อบริเวณใบหูทั้งสอง หนังศีรษะถึงปลายเส้นผม ผ่อนคลายและใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย ลำคอที่กลมคล้ายๆ กับปากถ้วยแก้ว ให้ผ่อนคลายและใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ


        กล้ามเนื้อบริเวณบ่าทั้งสอง หัวไหล่ทั้งสอง แขนทั้งสอง ฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลาย ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ทรวงอก ท้อง แผ่นหลัง สีข้างทั้งสองผ่อนคลายและใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกทั้งสอง ขา น่องสันหน้าแข้ง เท้าถึงปลายนิ้ว ให้ผ่อนคลาย และใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ ทำไปช้าๆอย่างนี้


       แล้วก็ย้อนขึ้นจากปลายนิ้วเท้า ฝ่าเท้า ปลีน่องสันหน้าแข้ง หัวเข่า โคนขาทั้ง องถึงสะโพกผ่อนคลายและใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อบริเวณท้อง ทรวงอก สีข้างทั้งสองแผ่นหลัง ให้ผ่อนคลาย ใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ กล้ามเนื้อที่ปลายนิ้วมือ ฝ่ามือทั้งสอง แขนถึงหัวไหล่ บ่าทั้ง สองผ่อนคลาย ใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชร กล้ามเนื้อบริเวณลำคอ ท้ายทอย หนังศีรษะถึงปลายเส้นผม ผ่อนคลาย และใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้วทำด้วยเพชรใสๆ ทำไปช้าๆ นึกไปช้าๆ


         ใบหูทั้งสอง หน้าผาก เปลือกตา จมูก แก้มทั้งสอง ริมฝีปากทั้งล่างและบนถึงคาง ผ่อนคลายใสบริสุทธิ์ ประดุจทำด้วยแก้ว ทำด้วยเพชรใสๆ ข้างนอกเราใสหมดทั้งตัวแล้ว เป็นก้อนแก้ว ก้อนเพชรใสๆที่ผ่อนคลาย ในลำตัวของเรา ในร่างกายเรา


        สมมุติว่าเราเอาอวัยวะภายในตั้งแต่มัน มองในกะโหลกศีรษะเรื่อยไปเลย ตับไตไส้พุงเอาออกไปให้หมด ให้เหลือเป็นที่โล่งๆ กลวงๆ เป็นโพรง เหมือนกับท่อน้ำกลวงๆ ที่ไม่มีตะกอนตะกรันแล้วก็ให้นึกผ่อนคลายภายใน ให้ใสบริสุทธิ์ ประดุจเป็นท่อแก้ว ท่อเพชรใสๆ ใสบริสุทธิ์ทั้งด้านนอกและด้านใน" 

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 Total Execution Time: 0.0038736859957377 Mins