บริกรรมนิมิต คือ นิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้น ได้แก่สิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ ในการเจริญสมาธิ เช่น ดวงกสิณที่เพ่งดู
...อ่านต่อ
นิมิต คือ เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนด ประโยชน์ของนิมิตมีไว้เพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเช่นเดียวกับคำภาวนา
...อ่านต่อ
ในขณะฝึกปฏิบัติสมาธิ หลายท่านมักจะพบกับสภาวะที่ใจซัดส่ายไปมา บางครั้งก็มีความคิดที่ปรากฏเป็นภาพของคนสัตว์สิ่งของ
...อ่านต่อ
การปรับใจตามแนวทางของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
พุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ โดยยึดเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในการภาวนา
...อ่านต่อ
นึกถึงความจริงของสรรพสิ่งว่าตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ จะทำให้ใจของเราปลอดโปร่งตัดเครื่องผูกพันในใจให้หมดสิ้นไป
...อ่านต่อ
ผ่เมตตา จะทำให้ใจของเราขยาย เบิกบาน และยังเหมาะสำหรับคนที่มักหงุดหงิด โกรธง่ายและมักมีอารมณ์ค้างเกี่ยวกับเรื่องความไม่พอใจในคน
...อ่านต่อ
นึกถึงธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ำตก ทะเล ที่ทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่ง มีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนา ดังตัวอย่าง
...อ่านต่อ
วิธีการที่ใช้ในการปรับใจนี้มีหลายวิธี ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตน
...อ่านต่อ
ในช่วงเวลาที่ทำสมาธิ นอกเหนือจากการปรับใจในขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันซึ่งมีผลทำให้ใจพร้อมที่จะเข้าถึงสมาธิ
...อ่านต่อ
เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำซึ่งทำให้อารมณ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอๆ
...อ่านต่อ
การปรับใจ เพื่อการทำสมาธินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
...อ่านต่อ
ในวิถีชีวิตประจำวันมีเครื่องดึงใจเราออกจากตัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของการงานต่างๆ
...อ่านต่อ
การปรับใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ภาวะของใจให้เหมาะสมต่อสภาวะความเป็นสมาธิ
...อ่านต่อ
ใจถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต ดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เพราะใจเป็นตัวควบคุม ความคิด คำพูด
...อ่านต่อ
ถ้าขยับเนื้อขยับตัวไม่ดี นั่งขึงขังเอาจริงเอาจัง จะทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเกร็ง เครียด และปฏิบัติได้ผลล่าช้า
...อ่านต่อ
การขยับตัวเมื่อขยับให้ดี จะทำให้ไม่ปวด ไม่เมื่อย รู้สึกพอดีๆ มีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่ามั่นคง จะนั่งไปยาวนานแค่ไหนก็ได้
...อ่านต่อ
ในการนั่ง ให้นั่งตั้งกายตรงมั่นคงประดุจขุนเขาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน ไม่โยกไม่คลอน แม้จะมีลมมาปะทะทั้ง 4 ทิศ
...อ่านต่อ
การหลับตามีวัตถุประสงค์ไม่ให้เห็นภาพภายนอก ซึ่งจะพลอยทำให้ใจของเราฟุ้ง เหมือนเรา ปิดฉากปิดม่านของตา
...อ่านต่อ
การผ่อนคลายให้เริ่มจากศีรษะไปจนกระทั่งถึงปลายเท้า แล้วค่อยๆ ทำย้อนกลับขึ้นมา เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายและเป็นการปรับ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล