ความหมายของการปรับใจ

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

       

 

   ความหมายของการปรับใจ

 

 


         การปรับใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ภาวะของใจให้เหมาะสมต่อสภาวะความเป็นสมาธินั่นคือ การเปลี่ยนแปลงใจให้มีสภาวะเบิกบาน แช่มชื่นสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นใจที่สบายไม่มีความคิดอะไรต่างๆ ปลอดโปร่ง โล่ง เบา

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011781334877014 Mins