นึกคิดในเรื่องที่ทำให้ใจสบาย

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

 

นึกคิดในเรื่องที่ทำให้ใจสบาย

 


         "ฝึกหัดปรับใจทุกๆ วัน ทุกๆ ครั้งที่เราปฏิบัติ เพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 หรือ 2 นาที ปรับให้ดีให้สบายๆ ให้ทั้งกาย ทั้งใจปลอดโปร่ง หายใจให้สบายๆ แล้วก็สมมติสร้างบรรยากาศว่า เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม โดยเราสมมติตัวของเราเองทุกๆ คน ว่าเราพร้อมๆ กันนี่ ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่งปฏิบัติธรรมต่อหน้าพระองค์ เฉพาะพระพักตร์ทีเดียว"

 

        1. พุทธานุสติ คือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ โดยยึดเอาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในการภาวนา


         2. จาคานุสติ คือ ระลึกถึงการบริจาคทานของตน ที่เป็นไปโดยบริสุทธิ์อยู่เนืองๆ ในที่นี้ หมายถึงการทำบุญกุศลต่างๆ


         "ต้องนึกถึงเรื่องที่ทำให้สบาย อย่างเช่นในตอนนี้ เราได้ผ่านวันมาฆบูชามหาสมาคมกันมานับถึงวันนี้ก็ 9 วัน 10 วันเต็ม เหตุการณ์ที่ผ่านไปวันนั้น ถ้าหากว่าเราเป็นนักสร้างบารมีที่ดี เราก็จะเลือกเก็บเกี่ยวเอาในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความบันเทิงใจ คือนึกถึงแต่ภาพที่เรามีความสุขใจกันตั้งแต่เช้าวันนั้นเรื่อยไปเลยว่า ตอนเช้าเราได้ปฏิบัติธรรม ตอนบ่ายได้ถวายผ้าป่า ตอนเย็นก็หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตอนเย็นวันนั้นก็รวมกันจุดมาฆประทีปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวก 1,250 รูป ในวันนั้น ให้นึกถึงแต่สิ่งที่ทำให้ใจเราเบิกบาน"

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 
 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0032709002494812 Mins