คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2557

       

 

 การปรับใจตามแนวทางของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขน

นกยูง 

 


         คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นนักปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติธรรมได้ดีสามารถฝึกใจจนใจเป็นสมาธิในทุกอิริยาบถ ไม่จำกัดด้วยเวลา โอกาสและสถานที่ และท่านได้รับผลแห่งการฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างดีเยี่ยม ถือเป็นต้นแบบของนักปฏิบัติธรรม ในที่นี้จึงขอยกตัวอย่าง แนวทางในการปรับใจตามที่คุณยายแนะนำ


      1. เวลาเข้าที่นั่งธรรมะแล้ว เรื่องทุกอย่างต้องทิ้งให้หมด มีธรรมะอย่างเดียว เรื่องอื่นพักไว้ก่อนต้องตั้งเข็มทิศให้ตรงว่า นั่งธรรมะจะมาเอาธรรมะ เรื่องอื่นไม่เอา


     2. การปรับใจจะปรับเฉพาะในรอบนั่งไม่ได้ ต้องปรับใจนอกรอบด้วย คือต้องพยายามนึกถึงธรรมะทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดิน ต้องตรึกบ่อยๆ ทุกเวลา เมื่อถึงเวลานั่งธรรมะจริงๆ ก็จะไปได้อย่างรวดเร็ว


   3. ธรรมะเป็นของเยือกเย็น จะเข้าถึงธรรมะได้ต้องทำด้วยใจที่เยือกเย็น ห้ามบังคับหรือใช้กำลังต้องใจเย็นๆ อย่างเดียว ทำใจให้อารมณ์ดี อารมณ์สบาย ห้ามนั่งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหโทโส หรือนั่งด้วยความอยากเห็นโดยเด็ดขาด ต้องนั่งด้วยใจเย็นๆ

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 สมาธิ 2 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0038333177566528 Mins