ทำไมต้องทำบุญให้ผู้ตายในช่วง 7, 50, 100 วัน

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2557

 
 
ทำไมต้องทำบุญให้ผู้ตายในช่วง 7, 50, 100 วัน?

ในครอบครัวของคนไทยเมื่อมีคนตาย มีประเพณีทำบุญ 7, 50, 100 วัน

ที่มาของเรื่องนี้ คือ ความรู้ที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ชีวิตในปรโลก(โลกหน้า)
มีความสุขอยู่ได้ด้วยบุญที่ทำตอนเป็นมนุษย์ และบุญที่หมู่ญาติมิตรอุทิศไปให้

ถ้าผู้ตายละสังขารไปด้วยสภาพใจที่ไม่เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส กายละเอียดที่ไปเกิดจะหลุดออกมาจากกายหยาบ

ช่วง 7 วันนี้ เป็นช่วงที่รอผลของบุญ และบาปส่งผล
กายละเอียดสามารถรับบุญได้เต็มที่ จึงนิยมรีบทำบุญอุทิศไปให้ เพื่อว่าบุญจะเข้าไปแทรกในใจของกายละเอียด แทนที่ความเศร้าโศก สับสน ให้มีสติระลึกนึกถึงบุญที่เคยทำมา รวมกับบุญที่อุทิศไปให้ จะนำกายละเอียดไปเกิดตามกำลังบุญ

แต่ถ้าบุญที่อุทิศไปให้ยังไม่มากพอ เมื่อครบ 7 วัน เจ้าหน้าที่จากยมโลกจะมาพากายละเอียดไปสู่ยมโลก ซึ่งเป็นนรกขุมบริวาร เป็นสถานที่ตัดสินพิพากษากายละเอียดที่ตายด้วย สภาพใจไม่ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง และบุญ บาปยังไม่ได้ช่องส่งผล

เมื่อผ่านประตูยมโลกแล้ว ต้องไปยืนรอที่ลานกว้าง เพราะมีกายละเอียดจากทั่วโลกไปเป็นจำนวนมาก

ในช่วงนี้ ใช้เวลาประมาณ 50 วันในมนุษยโลก ถ้าทำบุญใหญ่อุทิศไปให้
 
 
 
 Total Execution Time: 0.0011725823084513 Mins