*** อย่าสี้นหวัง ***

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2557

 
***  อย่าสี้นหวัง  ***
 

   เมื่อยังใช้ความพยายามไม่เต็มที่
อย่าคิดว่า  ทำไมเรายังไม่เห็นธรรม
ทำไมคนอื่นเราไปชวนเขาเข้าวัดแท้ๆ
เขากลับเข้าถึงธรรมก่อน
เรามีกรรมอะไรน้กหนา  มาบดบัง
หรือบุญเราคงน้อย  แท้ที่จริงแล้ว
ไม่ใช่เลย  เรามีบุญมากอย่าสี้นหวัง
เมื่อเราย้งใช้ความพยายามไม่เต็มที่
ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่า
เราปฏิบัติถูกหลักวิชชา  หรือไม่
แล้วก็พยายามทำให้เต็มที่
        สักวันหนึ่งก็จะสมหวัง
 
 

        **********************
     6 กรกฏาคม พ. ศ. 2544
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011280584335327 Mins