ใส่ชุดขาวมาวัด

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2557

 
 
ใส่ชุดขาวมาวัด มีความจำเป็นนะ
ชุดขาวเป็นสัญลักษณ์ของอุบาสกอุบาสิกา
เรากำลังจะสถาปนายุคถิ่นกาขาว
ชาวศิวิไลซ์ ไทยมหารัฐ

คำว่า “กาขาว” หมายถึง อุบาสกอุบาสิกา
ที่แต่งชุดขาวๆ มาบำเพ็ญบุญร่วมกัน
เราก็จะได้บุญเพิ่มอีก ๑บุญ
คือ เป็นต้นแบบที่ถูกต้องให้กับชาวโลกทั้งหลาย
เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ
ให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ยุคนี้คนเสื่อมจากศีลธรรม...
ไม่ใช่ศีลธรรมเสื่อม
ศีลธรรมก็ยังดีเหมือนเดิม
และยังคงมีเหมือนเดิม
แต่คนไม่ได้นำมาใช้
กระเหม็ดกระแหม่ใช้ เขียมๆ ใช้

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
 

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)
 
 Total Execution Time: 0.006509784857432 Mins