ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2549

      จังหวัดสงขลา ศูนย์กัลยาณมิตรทั่วประเทศ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย-มูลนิธิธรรมกาย และประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมงาน “พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ครั้งที่ ๑๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็น พิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่เจ้าอาวาสวัด ๒๖๖ วัด ทั้ง ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ และ นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงนำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พรและรับบาตร

      ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นรายการเสวนาธรรม “การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสาธุชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็น พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา) สาธุชนกล่าวคำถวายปัจจัย ๔ เป็นสังฆทาน กล่าวคำอธิษฐานจิต ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แล้วจึงถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร และเสร็จพิธีในเวลา ๑๑.๓๐ น.

มีบุคคลสำคัญหลาย ๆ ท่านในจังหวัดมาร่วมงานบุญนี้กันมากมาย อาทิ นายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, คุณไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, กัลยาณมิตรพิศณุ วิญญูเอกสิทธิ์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่, กัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ ที่ปรึกษาศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่, กัลยาณมิตรบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานที่ปรึกษาศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่

sp490731_2.jpg

      ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๒๖๖ วัดฯ จัดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) สร้างความลำบากในการบิณฑบาตขบฉันและการบำเพ็ญสมณะกิจของพระภิกษุสามเณร ดังนั้น วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก จึงได้จัดพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรในพื้นที่ โดยถวายจตุปัจจัยไทยธรรม อาหารแห้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญสมณะกิจ โดยครั้งแรกเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ จ.นราธิวาส ทำตลอดต่อเนื่องมาทุกเดือนจัดหมุนเวียนกันใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญและร่วมกันหยัดสู้ไปกับพุทธบุตรผู้มุ่งมั่นรักษาพระพุทธศาสนา ด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงเสมอมาและจะคงอยู่ตลอดไป..

 

คณะกรรมการจัดงานฯ..

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024913350741069 Mins