วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลของเรา

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2558

 

      โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโวหลังพิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ หน้ารัตนบัลลังค์ สภาธรรมกายสากล 

 

      วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลของเราในการเตรียมพร้อมที่จะมารำลึกถึงวันมาฆบูชา ที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงกำหนดวิธีเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ไปทั่วโลก สมดังที่พระองค์ได้ตั้งปณิธานว่าจะโปรดสัตว์โลกให้ไปนิพพาน เมื่อถึงวันเพ็ญมาฆท่านทรงประทานโอวาทแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ให้ไปจุดประทีปทางใจให้แก่สัตว์โลก 

  โดยมีวิธีตามนโยบายที่พระองค์ทรงให้ไว้และได้ตรัสให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะเกิดตามมาเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่ และเข้าถึงธรรมภายใน ปราบกิเลสภายในได้ ตามมโณปณิธานของพระองค์

  พระองค์ใช้เวลาถึงยี่สิบอสงไขยแสนมหากัปกว่าจะหมดกิเลสและเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ววันนี้มาฆบูชากำลังจะเวียนมาบรรจบ ดังนั้นการจุดโคมมาฆประทีปเราทำต่อเนื่องกันมาเป็นงานใหญ่ กำลังจะเริ่มขึ้น

  ซึ่งในพิธีนี้เป็นที่รู้จักทั่วทั้งโลกว่าเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามทั่วโลกเขาปรารถนาจะให้ใจสว่างทั้งภายในและภายนอก เขาจึงมาประกอบพิธีบูชามาฆประทีป เราชาวพุทธก็นึกถึงเหมือนในวันพุทธกาล แต่หากไม่ใช่ชาวพุทธ ก็มาร่วมงานและมาทำสมาธิ โดยมีนิมิตหมายคือโคมมาฆที่ช่วยกันจุดเป็นเครื่องหมายทางใจว่าความสว่างของโคมที่จุดเป็นทะเลโคมรอบมหาธรรมกายเจดีย์นั้น 

     ภาพทะเลโคมจะเป็นภาพที่ตรึงตราตรึงใจชาวโลกได้ คือโคมต่อโคมไป ตั้งแต่จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อจนมาถึงพวกเราเป็นสัญญาณเตือนว่า เราเหล่ากัลยาณมิตรที่เข้าวัดกันมา จนธรรมะสว่างโพลงในใจ จะไม่ให้สว่างเฉพาะใจของเราแต่จะต่อความสว่างนี้ไปสู่ใจชาวโลก ตามแนวทางปฏิบัติ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้มอบให้

      ใจของชาวโลกจะได้สว่างสไวไปพร้อมๆกันเพื่อสันติสุขที่แท้จริง วันนี้ที่เรามาร่วมใจถวายโคมเพื่อเตรียมจุดในวันเพ็ญที่จะมาถึง โคมนี้กำลังจะนำไปจัดเตรียมก็ใช้เวลา วันนี้เมื่อเรามาร่วมใจกันกล่าวคำถวาย ได้มาร่วมใจกัน ถวายปัจจัยสี่ เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการเตรียมงานครั้งนี้ รวมถึงภัตตาหารที่จะให้เรี่ยวแรงแก่สงฆ์หมู่ใหญ่ เพื่อเตรียมงานต่อไป.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016598884264628 Mins