ด้วยใจที่ประณีต

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ทำบุญประณีต
เพื่อให้หัวใจเราประณีต
จะมีอานิสงส์ คือ ได้สมบัติประณีต
วิมานก็จะประณีต
รัศมีกายเราก็จะประณีตสว่างสดใส

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ทำบุญประณีตด้วยใจที่ประณีต
เวลาสมบัติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ
ก็จะประณีตตามไปด้วย


๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098706881205241 Mins