°♡ 4 วีธีค้นหารักแท้ให้ราบรื่นยาวนาน ♡°

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

°♡ 4 วีธีค้นหารักแท้ให้ราบรื่นยาวนาน ♡°

 

1 ศรัทธาเสมอกัน 
ถ้าฟังคำว่า ศรัทธา บางคนอาจจะหมายถึง การมีศรัทธาในศาสนาเพียงอย่างเดียว จริงๆแล้วไม่ได้มีความหมายเพียงแค่นั้น แต่ศรัทธายังหมายถึง การมีความเชื่อ ทัศนคติ อุดมการ ความเข้าใจในหลักการของศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ในแง่ของตนเอง  

 

2 ศีลเสมอกัน
คำว่าศีล ในที่นี้ ไม่ได้แปลความหมายว่า จะต้องรักษาศีล 5 ศีล 8 เท่านั้น แต่ศีลในที่นี้ ยังหมายถึง คำว่า วินัย ความประพฤติ นิสัยใจคอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไกล้ตัว กิจวัตรประจำวัน หรือเรื่องการทำงาน การทำมาหากินประกอบอาชีพ  ถ้าคู่รักใด มีนิสัย หรือวินัยในตนเองที่ไม่เสมอกัน หรือเข้ากันไม่ได้ ก็ยากที่จะคบกันแบบราบรื่นได้ 

 

3 จาคะเสมอกัน 
จาคะ แปลว่าการให้  หมายถึงการเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นสละสิ่งของ เงินทอง หรือเรียกว่า"สปอร์ต"นั่นเอง  ถ้าคู่รักใด แฟร์ๆด้วยกันทั้งคู่ คู่รักนั้น ก็มีความสุขราบรื่น แต่จาคะไม่ใช่การให้ด้วยสิ่งของเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมหมายถึง การเสียสละ  หรือการ "ยอม" "ยืดหยุ่น" หรือเรียกอีกอย่างว่า สละอารม มีการถนอมน้ำใจต่อกัน

 

4 ปัญญาเสมอกัน
ข้อนี้ หมายถึงความรู้ ความฉลาด การศึกษาเล่าเรียน ไหวพริบในการแก้ปัญหา หรือมีปัญญาที่จะหาวิธีทำมาหากิน ประกอบอาชีพ ต่างคนต่างช่วยกัน  ถ้าข้อนี้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขาดตัวปัญญาไปสักข้อ จะเป็นเหตุให้ อีกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้ว ได้รับผลกระทบไปด้วย

 

ทั้งนี้ 4 ข้อที่กล่าวอธิบายมาแล้ว บางคู่อาจจะมีข้อนี้หนักบ้าง ข้อนี้เบาบ้าง ผสมปนเปกันไป ในชีวิตที่จะต้องครองคู่กันตลอดไป ก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากัน ทีละข้อๆ โดยอาศัยหลัก 4 ประการนี้ เป็นหลัก หากข้อไหนเหลื่อมล้ำกันน้อย ก็คอยแก้ไข หากเหลื่อมล้ำกันมากเป็นบางข้อ แล้วแต่ความรุนแรงหนักเบา กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจตัวของมันเองว่า ท่านเหมาะสมจะเป็นคู่รักกันต่อไปหรือไม่

 

 Total Execution Time: 0.0010259985923767 Mins