พรวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2558

 

พรวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

 

วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งมีมาแต่โบราณ ท่านให้ความหมายว่า
๑.วันผู้สูงอายุ
๒ วันกตัญญู
๓ วันแห่งครอบครัว
และขอแถมให้อีกอย่างหนึ่ง คือ 
๔. วันสรงน้ำพระ


วันผู้สูงอายุ คือ เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายระลึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่ นึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่และคุณความดีของท่าน ยกย่องให้เกียรติ มีท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีงามในสังคม

 

วันกตัญญู คือ เป็นวันที่เราทั้งหลายได้สำนึกในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ที่ช่วยให้เราเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขมาถึงวันนี้ ตอบแทนพระคุณท่านด้วยการปรนนิบัติ เคารพบูชา

 

วันแห่งครอบครัว คือ เป็นวันที่เราทั้งหลาย ได้พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ได้สานสัมพันธ์ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน

 

วันสรงน้ำพระ คือ เป็นวันที่เราท่านทั้งหลาย ได้ไปทำบุญกุศล ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ เป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสนา และอาจหมายถึงการชำระล้างจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความเศร้าหมองใดๆ

 

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยความกตัญญู ด้วยความไม่ประมาท งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง และขออำนวยพร ให้ทุกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุข เดินทางปลอดภัย ด้วยกันทุกท่านเทอญ

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 Total Execution Time: 0.0021629810333252 Mins