มีสารจากพระอธิการ

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2558

 

   มีสารจากพระอธิการศดิศ  สิริธมฺโม พรรษา ๑๖ เจ้าอาวาส วัดแม่เย็นเหนือ  อ.พาน  จ.เชียงราย ว่า"วันนี้ที่วัดพระธรรมกาย ข้าพเจ้าได้เข้ามาร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ รู้สึกร้อนพอสมควร พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร มาร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนกับทุกๆปี ถึงแม้วัดพระธรรมกายจะถูกโจมตีจากหลายๆค่าย แต่วัดพระธรรมกาย ก็ยังจัดงานวันคุ้มครองโลกได้อย่างราบรื่น เพราะได้รับความเมตตาธรรม จากอุบาสก อุบาสิกา ญาติธรรม ที่ไม่หลงไปตามกระแสข่าวที่โหมกระหน่ำ ถึงแม้การเดินทางมาวัดพระธรรมกาย จะเสี่ยงต่อชีวิต อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุดเวลาทุกนาที สำหรับการรับปัจจัยไทยธรรม ถ้าพูดตามตรงไม่คุ้มค่ากับชีวิต 

 

แต่ข้าพเจ้าก็เต็มใจเดินทางมาเพื่อดูความสำเร็จ ของพระพุทธศาสนา ความเอาชนะใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธ ที่จะนำพาศาสนาพุทธ ที่เป็นศาสนาประจำชาติ ให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับยุคสมัยเทคโนโลยี เพื่อสามารถเอาชนะพระบางรูป ที่คอยทำร้ายพระพุธทศาสนา ทำร้ายพระสงฆ์ไทยให้อยู่ในเกมส์การเมือง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวัดพระธรรมกาย จงคุ้มครองพระพุทธศาสนา จงรอดพ้นจากคนที่ไม่ปรารถนาดี ให้รอดพ้นจากบุคคล พวกนี้ ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตลอดไปและตลอดกาลนาน เทอญ..."

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0047943512598674 Mins