ถ้าเรามีอายุยืนยาว

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

 

ถ้าเรามีอายุยืนยาว


เราก็สามารถสั่งสมบุญได้มาก


เพื่อจะได้ไปตัดรอนและรื้อผังวิบากกรรมเก่า


แล้วก็สร้างผังใหม่ที่ดีให้บังเกิดขึ้น

 

---------------- 
คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0012885491053263 Mins