ูชาข้าวพระ..ได้บุญมาก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

บูชาข้าวพระ..ได้บุญมาก

 

พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า ๕๐ ปี การบูชาข้าวพระ คือการนำเครื่องไทยธรรมทั้งหลาย นำมากลั่นให้เป็นของละเอียด ด้วยพระธรรมกาย แล้วน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่ยังมีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนนิพพาน นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

 

เมื่อถวายทานขาดจากใจไปแล้ว ท่อธารแห่งบุญ ก็ได้บังเกิดขึ้น หลั่งไหลจากอายตนนิพพานมาสู่  ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพวกเรา  เป็นดวงบุญซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความสุข สำเร็จทั้งหลายในชีวิต  

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.00097166697184245 Mins