" ปิ ย ว า จ า ส ำ คั ญ น ะ "

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

" ปิ ย ว า จ า ส ำ คั ญ น ะ "

 

เดี๋ยวบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์ภายในครอบครัวเราจะอยู่ร่วมกันอีกไม่นานนะ

 

   " ปิยวาจา " สำคัญนะ ภายในบ้าน...

 

สมาชิกในครอบครัวสำคัญ บ้านเป็นที่ที่เราอยู่นานที่สุดต่อวันเราอยู่ตรงนั้น พ่อ แม่ ลูก สมาชิกภายในบ้าน 

 

หลังจากกลับจากที่ทำงาน จากโรงเรียน ก็มาเจอกัน ซึ่งต่างก็เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งนั้น 

 

ปิยวาจา หรือคำพูดดี ๆ อ่อนหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

 

แต่ถ้าหากว่าวันไหน เรายังไม่พร้อม ยังพูดอะไรไม่ได้  ก็ให้ยิ้มไว้ก่อน

 

เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี แล้วก็พยายามหมั่นขจัดขยะความคิด ที่ทำให้ใจไม่ผ่องใส หรือขยะคำพูดให้หมดไป 

 

ขยะวจีต้องไม่มีในครอบครัว ไปตรวจดูถ้อยคำใด ที่เป็นประดุจขยะ ฟังแล้วมันไม่รื่นหู ไม่สบายหูไม่สบายใจ เอามันออกไปเสียอย่าให้มีขยะชนิดนี้ ภายในครอบครัวของเรา 

 

เรากวาดขยะในบ้านทิ้งไปหมดแล้ว เหลือแต่ขยะที่อยู่ในตัวของเรา ขยะความคิด ขยะคำพูด อย่าลืมเอาไปทิ้งด้วย ใจจะได้ใส ๆ 

 

ภายในครอบครัวเราจะอยู่ร่วมกันอีกไม่นานนะ ไม่กี่สิบปีในโลกมนุษย์ เดี๋ยวเราก็จะต้องพลัดพราก จากกันไปแล้ว เวลาที่เหลือ ควรจะอยู่ด้วยความรัก ความปรารถนาดี มีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 

 

แม้เราจะไม่ร่ำรวย เหมือนคนอื่นเขาก็ตาม เพราะไม่ได้สร้างมหาทานบารมีมาเต็มที่ 

 

เราต่างเป็นคนเคยรวยกันมาทั้งนั้น

 

ชาตินี้ ไม่รวยก็ไม่เป็นไร แต่ให้รวยถ้อยคำไพเราะรวยความรัก ความปรารถนาดีให้มีต่อกันให้มาก ๆ 

 

อย่างนี้ เดี๋ยวบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์

 

"โอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูไม่ใหญ่"

 Total Execution Time: 0.0011367638905843 Mins