มัจฉริยะ

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2549

 

.....มัจฉริยะ  แปลว่า ความตระหนี่  ความเสียดาย ความหวงแหน

          มัจฉริยะ  เป็นกิเลสภายใน  เป็นเหตุให้เป็นคนใจแคบ เห็นแก่ตัว ขาดความกรุณา มัจฉริยะ  มี ๕ ประการ คือ

 ๑.  ตระหนี่ที่อยู่  คือ หวงแหนที่อยู่ ไม่ต้องการให้คนพวกอื่นเข้ามาปะปนอยู่ด้วย

๒. ตระหนี่ตระกูล คือหวงแหนตระกูลของตนหรือตระกูลที่ตนสนิทสนมคุ้นเคย  ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

๓.  ตระหนี่ลาภ  คือหวงแหนลาภผลทรัพย์สิ่งของของตน  ไม่อยากแบ่งให้คนอื่น

๔.  ตระหนี่วรรณะ  คือหวงแหนความดีไม่อยากให้คนอื่นมีเทียมตนหรือได้ดีเท่าตน

๕.  ตระหนี่ธรรม  คือหวงแหนวิชาความรู้  ไม่อยากให้คนอื่นรู้จากตนหรือรู้เท่าตน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร