ประวัติย่อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

ประวัติย่อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 

นามและฉายา    :    พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร)

นามเดิม            :    สด มีแก้วน้อย

วันเดือนปีเกิด    :    วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก

ถิ่นกำเนิด          :    อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

อุปสมบท          :    เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449 ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ประกาศคุณูปการ

     ท่านมีนิสัยทำอะไรทำจริงมาตั้งแต่เล็กๆ สามารถเรียนหนังสือได้ดีจนถึงขั้นบทเรียนสุดท้ายในสมัยนั้น คือการอ่านหนังสือมาลัยที่เขียนเป็นอักษรขอมได้อย่างคล่องแคล่ว

      เมื่อจบการศึกษาได้ช่วยบิดามารดาค้าขาย โดยซื้อข้าวบรรทุกเรือต่อ ล่องมาขายให้แก่โรงสี ครั้นอายุ 19 ปี ได้อธิษฐานว่าขอเราอย่าได้ตายเสียก่อน เมื่อบวชแล้วจะไม่ลาสิกขา ขอบวชไปจนตลอดชีวิตŽ

     ท่านอุปสมบท เมื่ออายุย่าง 22 ปี และด้วยความเป็นคนทำอะไรทำจริง ขยัน และอดทน ท่านได้ศึกษาธรรมะทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไปจนมีอายุย่างพรรษาที่ 12 ในวันเพ็ญเดือน 10 ปีพ.ศ. 2460 ได้ตั้งสัจจาธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนหมดชีวิตŽในที่สุดท่านก็เข้าถึงพระธรรมกาย ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่พระสัจจธรรมนี้ จนเป็นที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099821885426839 Mins