ประวัติย่อ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

ประวัติย่อ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

วันเดือนปีเกิด    :    วันพุธขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา พ.ศ. 2452

ถิ่นกำเนิด          :    อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

บิดา - มารดา     :    นายพลอย-นางพัน

 

ประกาศคุณูปการ

     คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้ให้กำเนิดทางธรรมของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ ธมฺมชโย) และพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อ ทตฺตชีโว) เป็นทั้งผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย และเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาวิชชาธรรมกายของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดพระธรรมกาย ทุกรุ่นทุกคน มาแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้

     ด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาอาทรที่ท่านมีต่อลูกศิษย์อย่างมากมายสุดประมาณ ลูกศิษย์ทุกคน จึงรู้สึกอบอุ่น และคุ้นที่จะเอ่ยขานถึงท่านด้วยสรรพนามว่า คุณยายŽ หรือ คุณยายอาจารย์Ž

    คุณยายอาจารย์เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี) คุณยายเป็นบุคคลตัวอย่างที่กล้าเสียสละชีวิตเป็นเดิมพัน ทอดทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลก ออกบวชชีแต่วัยสาวเพื่อศึกษาธรรมะจนถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ วิชชาธรรมกายแล้วนำออกเผยแผ่สู่ชาวโลกตามพุทธประสงค์

     เมื่อคุณยายอาจารย์พาลูกศิษย์ อันมีหลวงพ่อธมฺมชโย เป็นผู้นำกลุ่ม มาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย กลางทุ่งนาฟ้าโล่ง คุณยายต้องเหน็ดเหนื่อยแทบสิ้นชีวิต แต่ด้วยเลือดนักสู้ และความรักธรรมะเหนืออื่นใด คุณยายจึงยืนหยัดเป็นหลักชัยให้แก่ลูกศิษย์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

     คุณยายไม่เพียงแต่สร้างวัดจัดหาสถานที่ให้ลูกศิษย์และผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรม ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เท่านั้น หากยังได้วางกฎระเบียบในการบริหารและปกครองวัดไว้ให้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิผล ความสะอาดเป็นระเบียบในวัด ในครัว ในห้องน้ำ ห้องส้วม บนถนนหนทางทุกซอกทุกมุม ล้วนเกิดจากการชี้นำกำกับของคุณยายทั้งสิ้น งานบริหารคน บริหารเวลา บริหารวัสดุ บริหารเงิน ซึ่งนักวิชาการทางโลกศึกษามาจากสถาบันขั้นสูง หากถึงคราวจำเป็นคุณยายก็แสดงความสามารถด้านนี้ได้อย่างอัศจรรย์ ทั้งที่ท่านไม่รู้หนังสือสักตัว ความสามารถของท่านประหนึ่งจะประกาศให้ชาวโลกทราบว่า ไม่มีอะไรเป็นสิ่งสุดวิสัยสำหรับผู้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

    ไม่ว่าวัดพระธรรมกายจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปอีกกี่กัปกี่กัลป์ ก็ขอให้ทราบทั่วกันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นล้วนเป็นผลมาจากความเหนื่อยยากของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012053330739339 Mins