ประวัติย่อ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

ประวัติย่อ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

นามและฉายา    :    พระเทพญาณมหามุนี หรือ หลวงพ่อธัมมชโย

นามเดิม            :    ไชยบูลย์ สุทธิผล

วันเดือนปีเกิด    :    วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2487 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีวอก

ถิ่นกำเนิด          :    อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อุปสมบท          :    วันที่ 27 สิงหาคม 2512 ณ อุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพวรเวที (ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาอบรม

มัธยมศึกษา       :    โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ

อุดมศึกษา         :    วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาทางธรรม    :    นักธรรมชั้นโท

 

ประกาศคุณูปการ

     ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธมฺมชโยบวช ท่านสนใจอ่านหนังสือธรรมะมาแต่ครั้งยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ต่อมาได้เรียนวิชชาธรรมกายกับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง หรือคุณยายอาจารย์Ž ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ จนคุณยายออกปากว่า  วิชชาธรรมกายนี้ ยายเรียนรู้จากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเท่าใด ก็สอนให้จนหมดแล้วŽ

         เมื่อหลวงพ่อธมฺมชโยบวช และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้ว ท่านก็ปกครองวัดเหมือน พ่อปกครองลูก หลวงพ่อได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมอย่างไร ก็อยากให้ทุกคนได้อย่างนั้นŽนโยบายการบริหารวัดของท่านจึงให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่ง

         ในทางปฏิบัติ การบริหารงานวัด ท่านใช้หลักประชาธิปไตยเต็มที่ คือแบ่งงานเป็นส่วนๆ และมอบหน้าที่ให้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ท่านบอกว่า หน้าที่ของท่านคือ หาทางให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถสร้างบารมีให้เต็มที่ ใครจะได้เท่าไรขึ้นอยู่กับความเพียรเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้ทั้งพระภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ทุกรูปทุกคนในวัดมีกำลังใจสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011162837346395 Mins