ประวัติย่อ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทตฺตชีโว)

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2558

ประวัติย่อ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทตฺตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

 

นามและฉายา    :    พระเผด็จ ทตฺตชีโว หรือ หลวงพ่อทตฺตชีโว

นามเดิม            :    เผด็จ ผ่องสวัสดิ์

วันเดือนปีเกิด    :    วันที่ 21 ธันวาคม 2483 ตรงกับวันเสาร์ แรม 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง

ถิ่นกำเนิด          :    อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

อุปสมบท          :    วันที่ 19 ธันวาคม 2514 ณ อุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ โดยมีพระเทพวรเวที (ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษาอบรม

มัธยมศึกษา        :    โรงเรียนวิสุทธิรังษี จ.กาญจนบุรี และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

อุดมศึกษา          :    กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต สาขาสัตวบาล (กส.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศึกษาด้านผลิตภัณฑ์นม ณ ประเทศออสเตรเลีย (เป็นเวลา 2 ปี)

การศึกษาทางธรรม    :    นักธรรมชั้นตรี
 

ประกาศคุณูปการ

     พระเดชพระคุณหลวงพ่อทตฺตชีโว เป็นศิษย์อีกผู้หนึ่งของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ติดตามสร้างบารมีทางธรรมร่วมกับหลวงพ่อธมฺมชโย ภิกขุ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2510 (ก่อนสร้างวัดพระธรรมกาย) และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการสร้างวัดในเวลาต่อมา

     เมื่อบวชได้เพียง 3 เดือน ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อธมฺมชโยเจ้าอาวาส ให้จัดโครงการฝึกอบรมธรรมทายาท นับแต่นั้นมาท่านก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจฝึกอบรมธรรมทายาทมาทุกรุ่นจนถึงปัจจุบัน

      ลีลาการเทศน์ เทคนิคการฝึกอบรมของท่านเป็นที่ชื่นชอบ และถูกอัธยาศัยของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนผู้ได้ยินได้ฟังเสมอมา ท่านใช้มงคล 38 ประการ เป็นแม่บทในการฝึกอบรม

     หลวงพ่อทตฺตชีโว เป็นเสมือนขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรม เป็นคลังวิทยาของผู้ใฝ่ใจในการศึกษา เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาที่อบอุ่นของเหล่าธรรมทายาท และทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในวัด เหมือนพ่อเหมือนแม่เป็นที่อบอุ่นของลูก

    บุคคลใดปรารถนาเห็นแบบอย่างความประพฤติที่ดีของศิษย์ที่พึงกระทำต่อ ครู อาจารย์ ถึงพร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ ขอให้ดูจริยวัตรของหลวงพ่อทตฺตชีโว ที่ปฏิบัติต่อคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้เป็นอาจารย์ และหลวงพ่อธมฺมชโย ผู้เป็นกัลยาณมิตรคนแรก และเป็นอาจารย์ในเวลาต่อมา เป็นต้นแบบได้อย่างดี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022611784934998 Mins