โครงการพระประธานในต่างประเทศ

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

โครงการพระประธานในต่างประเทศ

 

โครงการพระประธานในต่างประเทศ
สืบเนื่องจากการขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยดำริของพระเทพญานมหามุนี ภายใต้การกำกับดูแลของพระราชภาวนาจารย์ ได้ขยายสาขาออกไปอย่างรวดเร็ว และการทำพระประธานจากประเทศไทย มีปัญหาเรื่องระยะเวลาการผลิต ปัญหาขั้นตอนในการส่งออก ต้องผ่านขบวนการขั้นตอนทางราชการมากมาย ซึ่งในอนาคตไม่มีใครทราบว่าจะยุ่งยากขนาดไหน
ดังนั้น อะไรที่ทางสาขาพอที่จะทำได้ ก็ได้พัฒนางานด้านต่างๆ กัน โครงการสร้างพระประธานนี้จึงได้เกิดขึ้น โดยความเห็นชอบของพระราชภาวนาจารย์ โดยอาศัยพระประธานองค์ที่ส่งไปจากประเทศไทย ที่นายช่างถาวร พรหมถาวร เป็นผู้ผลิต เป็นต้นแบบ
ขณะนี้ได้พัฒนาด้านซอฟแวร์ คือทำการแสกนองค์พระ แล้วนำมาปรับในด้านการต่อเส้นต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณเศียร และพระเกสาขององค์ ใช้เวลาราวหนึ่งปี ได้ลองจ้างให้บริษัทที่เยอรมนีทำการผลิตต้นแบบออกมา
เมื่อได้องค์ต้นแบบจึงส่งกลับไปที่วัดใหญ่ที่ประเทศไทย กระทั่งได้รับการอนุมัติให้ทำงานต่อไปได้ จึงพัฒนางานด้านเครื่องมือ
โดยการร่วมบุญจากญาติโยมหลายท่านและสาขาต่างๆ ได้ช่วยกัน จึงได้สั่งเครื่องมือที่เป็นเครื่องแกะเจ็ดแกน ยี่ห้อ Kuka ของเยอรมนี สามารถแกะได้เป็นองค์ทั้งองค์ โดยไม่ต้องแบ่งประกอบ ในราคารวมค่าติดตั้งและระบบไฟฟ้าที่ต้องเดินมาใหม่สำหรับเครื่องนี้ รวมแล้วราว 160,000 ยูโร
เครื่องมือนี้มีความตั้งใจว่า ด้วยแบบที่ทำเสร็จแล้ว คาดว่าองค์พระที่จะผลิตส่งไปทุกสาขานั้น สามารถผลิตตามขนาดของอาคาร ขนาดขององค์พระขนาดต่างๆ กันได้
ซึ่งพระประธานในแบบของพระธรรมกายที่งาม สง่า สงบ ใครได้พบเห็นแล้วมีใจน้อมไปทางปฏิบัติ เป็นสิ่งยากที่จะเกิดขึ้น
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกัน

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0020683964093526 Mins