ใจหยุด กายเคลื่อนไหว

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2558

 

ใจที่หยุด พร้อมกับเคลื่อนไหวกายภายนอก

หากเราอยากเป็นยอดมนุษย์ เป็นยอดพระ  เป็นยอดสามเณร  เป็นยอดอุบาสก  เป็นยอดอุบาสิกา  ต้องทำใจ ให้หยุดเป็นจุดเดียว  พร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวกายภายนอก

 บุญบารมีจะบังเกิดขึ้นตลอดเวลา   เป็นกระแสธารแห่งความสุขที่แผ่ซ่านออกจากกาย  ออกจากดวงตา  ปรากฏเป็น รอยยิ้มบนใบหน้า  ที่สดชื่นแจ่มใส  เมื่อใดที่ผู้มีปัญหามาพบเรา  เขาจะหมด ปัญหา หรือผู้ที่ประสบทุกข์มาพบเราจิตเขาก็จะดับทุกข์ได้  ส่วนผู้ที่มี ความสุขอยู่แล้ว เมือเห็นเรา ก็ยิ่งเพิ่มความเบิกบานยิ่งขึ้น  

 นอกจากนั้น ความสุขภายในที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเข้าถึงองค์พระธรรมกายได้อย่างง่ายๆ จะเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ต่อไป

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่