คำถวายผ้ากฐิน พร้อมคำแปล

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2558

คำถวายผ้ากฐิน พร้อมคำแปล

 

คำถวายผ้ากฐิน

          อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุโน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,อิมัง สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง, ปะฏิคคัณหาตุ,
ปะฏิคคะเหตวา จะ,อิมินา ทุสเสนะ, กะฐินัง, อัตถะระตุ, อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง,
หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

 

คำแปล

          ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าจีวรกฐิน,
พร้อมทั้งบริวารนี้, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์, จงรับ, ผ้าจีวรกฐิน, ด้วยผ้าผืนนี้,
เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ตลอดกาลนาน เทอญ.

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011557197570801 Mins