คำอฐิษฐานจิต อุทิศส่วนกุศล

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2559

คำอฐิษฐานจิต อุทิศส่วนกุศล

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)

 

       วันนี้วันดี... เป็นวาระที่มี... พุทธบริษัททั้งหลาย... ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศล... สั่งสมบุญใหญ่... ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธา

       ขอบุญกุศล... ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย... ได้กระทำไว้ดีแล้วนี้... น้อมถวายเป็นกตัญญูบูชา... แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... อีกทั้งมหาปูชนียาจารย์

       และขออุทิศกุศลผลบุญ... ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย... ได้กระทำไว้ดีแล้วนี้... แด่บิดามารดา... แด่ครูบาอาจารย์... อีกทั้งบริวารญาติมิตร... และผู้มีพระคุณทั้งหลาย... ทั้งเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง... 

       สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

       อะเวรา จงเป็นสัขเป็นสัขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

       อัพยาปัชชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

       อะนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

       สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

       ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้ทุกข์ ขอให้ท่านมีความสุข

       ท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

       ขอความปรารถนาทั้งปวง... ของข้าพเจ้าทั้งหลาย... จงเป็นผลสำเร็จ... จงเป็นผลสำเร็จ... จงเป็นผลสำเร็จ... เป็นอัศจรรย์ทันใด... และติดตามตัวไป... ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ... นิพพานะปัจจะโย โหตุ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030359180768331 Mins