คำถวายผลไม้ต่าง ๆ

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2559

คําถวายผลไม้ต่าง ๆ

 

คําถวายผลไม้ต่าง ๆ

อิมานิ มะยัง ภันเต นานาผะลานิ สะปะริวารานิ

ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ นานาผะลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

 

คําแปล
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย

พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ

ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือ มนต์วิธานและศาสนพิธี **
เหมาะสําหรับภิกษุผู้นวกะพระเถระและพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010413646697998 Mins