คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน


คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ,
สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภัณเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วัสสิกะสาฏิกานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,
ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010631839434306 Mins