คำกล่าวถวายผ้าป่า

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายผ้าป่า


คำกล่าวถวายผ้าป่า

อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ,
สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ,
ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ,
นิพพานายะ จะ ฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย, ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ,
ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013770500818888 Mins