คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และหลอดไฟ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2555

คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และหลอดไฟ


คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และหลอดไฟ

อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฎิกานิ, สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,
อิมานิ, วัสสิกะสาฎิกานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ,
อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ


คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย,
ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์,
ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097494920094808 Mins