คำถวายมตกภัตตาหาร (เพื่อผู้ตาย)

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

คำถวายมตกภัตร (เพื่อผู้ตาย),คำแปล  

         

คำถวายมตกภัตร        

          อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณฺหาตุ, 
มะตะกะกัสสะเจว, อัมหากัญจะ,  ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

 

 


คำแปล

          ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, มตกภัตร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งมตกภัตร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, ของผู้ล่วงลับ, และของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046972513198853 Mins