คำถวายสลากภัตร พร้อมคำแปล

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2558

คำถวายสลากภัตร พร้อมคำแปล

 

คำถวายสลากภัตร

            เอตานิ มะยัง ภันเต, สะลากะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,ฐะปิตานิ,
ภิกขุสังฆะสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,เอตานิ, สะลากะภัตตานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานานยะ จะ ฯ

 

คำแปล

           ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, สลากภัตร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, อันข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตั้งไว้แล้ว ณ ศาลาโน้น ,(หรือที่โน้น)
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงรับ, ซึ่งสลากภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ.

 


** อ้างอิงจากหนังสือสวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย **
เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กองวิชาการ (๐๑) วัดพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021921336650848 Mins